Termeni si Condiții

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului Triva.ro.

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și pot afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web.
Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici.Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre Termenii și condițiile impuse de Triva.ro.
Triva.ro nu restricționează nici-o categorie de vârstă.

Sunteți restricționat în mod special de la toate cele ce urmează:

  • de a publica orice material de pe site-ul web în orice alt suport media;
  • de a posta comentarii cu conținut vulgar, sau intenția de a leza vreo anumită etnie religioasă;
  • vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricăror materiale ale site-ului web;
  • realizarea publică și / sau afișarea oricăror materiale ale site-ului web;
  • utilizarea acestui site în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site;
  • utilizarea acestui site în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site;
  • utilizarea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate provoca daune site-ului sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
  • angajarea în orice exploatare de date, recoltare de date, extragerea de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site;
  • folosind acest site pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing;

Anumite zone ale acestui site pot fi restricționate pentru a nu putea fi accesate de către dvs. și Triva poate restricționa în continuare accesul dvs. către oricare dintre zonele acestui site, în orice moment, la discreția absolută. Orice nume de utilizator și parolă pe care le puteți avea pentru acest site Web sunt confidențiale și trebuie să păstrați confidențialitatea.

Articolele furnizate pe Triva nu exprima nici o declarație sau garanție, de orice natură legată de acest site sau de materialele conținute pe acest site.

În niciun caz Triva.ro nu va fi tras la răspundere pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, fără a fi incheiat un contract prealabil.

Triva are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment în măsura în care consideră că este necesar pentru utilizarea acestui site.

Triva are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără nici-o notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați nici unul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Acești Termeni constituie întregul acord între Triva și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiesc toate înțelegerile și înțelegerile anterioare.

Termenii și condițiile impuse de către Triva.ro sunt în conformitate cu legile Statului Român și vă veți supune jurisdicției neexclusive a instanțelor judecătorești de stat și federale situate în România pentru soluționarea eventualelor litigii.